Tuesday, August 23, 2016

Psalm 44
English followed by Croatian  / Engleski slijede hrvatski

1. O God, we have heard with our ears, our fathers have told us, what deeds you performed in their days, in the days of old:
2 you with your own hand drove out the nations, but them you planted; you afflicted the peoples, but them you set free;
3 for not by their own sword did they win the land, nor did their own arm save them, but your right hand and your arm, and the light of your face, for you delighted in them. 4 You are my King, O God;
ordain salvation for Jacob! 5 Through you we push down our foes; through your name we tread down those who rise up against us.
6 For not in my bow do I trust, nor can my sword save me.
7 But you have saved us from our foes and have put to shame those who hate us.
8 In God we have boasted continually, and we will give thanks to your name forever. Selah
9 But you have rejected us and disgraced us and have not gone out with our armies.
10 You have made us turn back from the foe, and those who hate us have gotten spoil.
11 You have made us like sheep for slaughter and have scattered us among the nations.
12 You have sold your people for a trifle, demanding no high price for them.
13 You have made us the taunt of our neighbors, the derision and scorn of those around us.
14 You have made us a byword among the nations, a laughingstock[b] among the peoples.
15 All day long my disgrace is before me, and shame has covered my face
16 at the sound of the taunter and reviler, at the sight of the enemy and the avenger.
17 All this has come upon us, though we have not forgotten you, and we have not been false to your covenant.
18 Our heart has not turned back, nor have our steps departed from your way;
19 yet you have broken us in the place of jackals and covered us with the shadow of death.
20 If we had forgotten the name of our God or spread out our hands to a foreign god,
21 would not God discover this? For he knows the secrets of the heart.
22 Yet for your sake we are killed all the day long; we are regarded as sheep to be slaughtered.
23 Awake! Why are you sleeping, O Lord? Rouse yourself! Do not reject us forever!
24 Why do you hide your face? Why do you forget our affliction and oppression?
25 For our soul is bowed down to the dust; our belly clings to the ground.
26 Rise up; come to our help! Redeem us for the sake of your steadfast love!1. O God, we have heard with our ears, our fathers have told us,
============================================================== << Psalam 44 >> 1 Zborovođi. Sinova Korahovih. Poučna pjesma. (1a) Bože, ušima svojim slušasmo, očevi nam pripovijedahu naši, o djelu koje si izveo u danima njihovim - u danima davnim. 2Rukom si svojom izagnao pogane, a njih posadio, iskorijenio narode, a njih raširio.
3Mačem svojim oni zemlju ne zauzeše niti im mišica njihova donese pobjedu, već desnica tvoja i tvoja mišica i lice tvoje milosno jer si ih ljubio.
4Ti, o moj Kralju i Bože moj, ti si dao pobjede Jakovu.
5Po tebi dušmane svoje odbismo, u tvome imenu zgazismo one koji se na nas digoše.
6U svoj se luk nisam pouzdavao, nit' me mač moj spasavao.
7Nego ti, ti si nas spasio od dušmana, ti si postidio one koji nas mrze.
8Dičili smo se Bogom u svako doba i tvoje ime slavili svagda.
9A sad si nas odbacio i posramio nas i više ne izlaziš, Bože, sa četama našim.
10Pustio si da pred dušmanima uzmaknemo, i opljačkaše nas mrzitelji naši.
11Dao si nas k'o ovce na klanje i rasuo nas među neznabošce.
12U bescjenje si puk svoj prodao i obogatio se nisi prodajom.
13Učinio si nas ruglom susjedima našim, na podsmijeh i igračku onima oko nas.
14Na porugu smo neznabošcima, narodi kimaju glavom nad nama.
15Svagda mi je sramota moja pred očima i stid mi lice pokriva
16zbog pogrdne graje podrugljivaca, zbog osvetljiva dušmanina.
17Sve nas to snađe iako te nismo zaboravili niti povrijedili Saveza tvoga,
18niti nam se srce odmetnulo od tebe, niti nam je noga s tvoje skrenula staze,
19kad si nas smrvio u boravištu šakalskom i smrtnim nas zavio mrakom.
20Da smo i zaboravili ime Boga našega, da smo ruke k tuđem bogu podigli:
21zar Bog toga ne bi saznao? TÓa on poznaje tajne srdaca!
22Ali zbog tebe ubijaju nas dan za danom, i mi smo im k'o ovce za klanje.
23Preni se! Što spavaš, Gospode? Probudi se! Ne odbacuj nas dovijeka!
24Zašto lice svoje sakrivaš, zaboravljaš bijedu i nevolju našu?
25Jer duša nam se u prah raspala, trbuh nam se uza zemlju prilijepio.
26Ustani, u pomoć nam priteci, izbavi nas radi ljubavi svoje!

No comments:

Post a Comment