Wednesday, June 26, 2013

Brak

Brak je jedan muškarac i jedna žena za života.

sudovi mogu reći kako oni žele,
parlamenti mogu reći kako oni žele,
crkve mogu reći kako oni žele,
religije mogu reći kako oni žele,
, ali nitko ne može promijeniti istinu o onome što Bog govori.

Brak je jedan muškarac i jedna žena za života.Oh, i ne ubijaju djecu previše! Život je život, a mi poštujemo život.
Ne zaboravite, Bog kaže Ne ubij.

Stojim ovdje, ja mogu učiniti ništa drugo

Sada možda ćemo gledati okolo i naći vjenčanje pjesmu pjevati zajedno, zar ne?


I know, more Croatians speak on english than any other language including croatian,
so now read it on english also:

marriage is one man and one woman for lifetime.
the courts can say how they want,
parliaments can say how they want,
churches can say how they want,
religions can say how they want,
but nobody can change the truth about what God says.


marriage is one man and one woman for lifetime.
oh, and we do not kill the babies too!  Life is life and we respect life.
Do not forget, God says do not murder. 

here I stand, I can do nothing other

now perhaps we look around and find a wedding song to sing together, yes?

do sljedeći put, blagoslov - until next time, blessings,

Canovals a.k.a. Slavonac
26  Lipanj 2013


 

No comments:

Post a Comment